Revitalizace

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ TEPELNÉ ENERGIE

VÝMĚNA NEEKOLOGICKÉHO ZDROJE TEPLA NEBO DODÁVEK TEPLA Z CZT – modernizace otopných soustav včetně využití obnovitelných zdrojů energie plus instalace solárních termických systémů, fotovoltaické elektrárny a systémů nuceného větrání

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

STAŇTE SE NEZÁVISLÝMI VLASTNÍ VÝROBOU ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO POKRYTÍ VAŠICH POTŘEB.