O společnosti

Společnost, poskytující obsah tohoto webu, všechny uvedené reference, zkušenosti a znalosti z oprav, zateplení domů a z výstavby domovních kotelen pro bytové a panelové domy, je společnost WELLESCOME s.r.o.


Společnost při své práci využívá osvědčených subdodavatelských partnerů, s kterými postupně realizovala díla uvedené v referencích. Ceníme si dlouhodobých vztahů osvědčených firem, které díla realizovali. Finanční zisk a náš profit není primárním ukazatelem v našich vztazích. Ceníme si kvalitní práce.


Co nás zajímá nejvíce, je spokojený zákazník a fungující dílo, zejména u DOMOVNÍCH KOTELEN u BYTOVEK a PANELÁKŮ, kde ODPOJENÍM z Centrálního Zásobování Teplem PŘEBÍRÁME ZODPOVĚDNOST za teplo Vašich domovů.


Stavíme a chceme stavět „ZODPOVĚDNÉ DOMOVNÍ KOTELNY“ s životností minimálně 20 let na náběh motohodin u kompresorů tepelných čerpadel a ostatních komponentů kotelny. Proto, možná, budeme někdě „dražší“ než konkurence, které náběh motohodin a tedy životnost zdroje staví až na druhé místo, výměnou za „líbivou cenu díla“. Našim cílem tedy není „levné dílo“, ale funkčnost zdroje do maximálních mrazů, bez dotopu elektrokotly nebo plynem, v rovnováze s optimalizovanou návratností vložených peněz.


ZÁKAZNÍK MUSÍ PO ODPOJENÍ z CZT a SPUŠTĚNÍ DOMOVNÍ KOTELNY ZÍSKAT PROFIT v podobě menších plateb za tepelnou energii a to i v případě součtu plateb do fondu oprav, z kterého se hradí splátky úvěru pro investici do kotelny. Samostatnost a nezávislost, je pak dalším bonusem na této vlastní cestě.


Více na HISTORIE