Oblasti činnosti spolupráce

CODE- oblast činnosti
0VYHLEDÁNÍ KLIENTA a nastavení podmínek díla
0.11 - VYHLEDÁNÍ KLIENTA ((SVJ, BD, bytový cihlový nebo panelový dům, RD, PRŮMYSLOVÝ OBJEKT, HOTEL...)
0.12 - seznámení klienta s námi
0.13 - FORMULÁŘ + historie domu na SPOTŘEBY ENERGIÍ za topení a ohřev TV (ideálně aspoň 3 roky zpět)
0.21 - zpracování STUDIE ÚSPOR na kroky 1+2+3
0.22 - zpracování STUDIE PROVEDITELNOSTI 1+2+3
0.23 - zpracování PROJEKTU + ROZPOČTU díla
0.31 - ODSOUHLASENÍ DODÁVKY DÍLA za podmínek financování KLIENTEM
0.32 - ODSOUHLASENÍ DODÁVKY DÍLA za podmínek financování s námi
CODE- oblast činnosti
1ZATEPLENÍ DOMU (fasáda 12 cm šedý PSP, výměna výplní, zateplení suterénu a střechy)
1.1 - zpracování energetického auditu (definice úspor snížením energetické náročnosti domu)
- zpracování projektové dokumentace (stavba, dotační tituly)
- zpracování PENB
- zpracování energetických posudků dle dotačních titulů
1.2 - financování díla
- stavební povolení
1.3 - vlastní realizace díla (smlouva o dílo)
CODE- oblast činnosti
2NOVÁ DOMOVNÍ KOTELNA (tepelná čerpadla vzduch - voda)
2.1 - aktualizace stavu elektro na současné jištění na připojovací podmínky ČEZ, EON, PRE
- aktualizace stavu elektro vedení a připojení technologie kotelny
- aktualizace stavu topenařiny na připojení kotelny do otopné soustavy
- aktualizace stavu výkonu současných otopných těles, funkčnost celého systému
- aktualizace stavu ležatých rozvodů teplé vody
- definice a využitelnost prostor nové kotelny
2.2 - zpracování projektové dokumentace stavební část (dotační tituly)
- zpracování projektové dokumentace elektroinstalace
- zpracování projektové dokumentace topení a zdravotní instalace
2.3 - financování díla
- stavební povolení
2.4 - vlastní realizace díla (smlouva o dílo)
CODE- oblast činnosti
3FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA (FVE) nebo solární systém
3.1 - aktualizace stavu elektro vedení a jištění na připojovací podmínky ČEZ, EON, PRE
- úprava hromosvodové soustavy na využitelnost střechy pro FVE
3.2 - zpracování projektové dokumentace FVE, nebo solárního systému
- vyřízení povolení ČEZ (FVE)
- vyřízení povolení ERU (FVE)
3.3 - financování díla
- stavební povolení
3.4 - vlastní realizace díla (smlouva o dílo)