Monitoring kotelen

Máme pro Vás kompletní 24-hodinový přehled o stavu Vašich kotelen

Internetové sledování provozních parametrů kotelny včetně měření spotřeb vody a energií

  • Online monitoring v reálném čase, vyhodnocení spotřeb, reporty 
  • Poradenství včetně aktivního sledování provozních hodnot kotelny 
  • Přesné měření spotřeb všech energií 
  • Optimalizace výroby tepla pro efektivní provoz kotelny

Varianty monitoringu Vaší kotelny

  1. řízení provozu TČ, možný zásah do provozu teplot, topných křivek, nastavených časů, atd. Tč lze udělat dálkově
  2. sledování TČ a zálohy kotelny odečtovými elektroměry pro přesnou diagnostiku jejich chodu
  3. sledování toků elektrické energie na A1, A2, A3 včetně FVE přes wattroutery
  4. osazení výstupních hodnot TUV a TEPLA web teploměry pro viditelný stav teplot (grafy pro den, měsíc, rok)
  5. monitoring výkonu a správy FVE (den, měsíc, rok)

Servis 24h

Poradenská hot linka 24 hodin

V případě poruchy, po jejím nahlášení, pak garantovaný příjezd technika do 24 hodin

Uživatelský servis 24h

Tepelná čerpadla instalovaná naší společností jsou standardně vybavena připojením na internet.
V pohodlí domova nebo na dovolené pak můžete zkontrolovat provozní parametry Vaší kotelny a případně je přenastavit.

Dispečink 24h

Tepelné čerpadlo v případě poruchy pošle chybovou hlášku. Pokud je nutný zásah na místě, je kontaktován technik a je provedena oprava.
Máme přehled o všech připojených čerpadlech a eviduje záznamy o jejich provozu, poruchách a provozních stavech.

Servis 24h

Pro smluvní zákazníky je zřízen Servis 24 s garantovaným dojezdem technika od nahlášení havárie nebo poruchy technologického zařízení kotelny.

Při poruše zařízení s jednoduchou závadou je tato okamžitě odstraněna. 

Při poruše zařízení, kde jsou nutné opravy nebo výměny dílů, bude na základě odsouhlaseného rozpočtu proveden servisní výkon podle závažnosti vzniklé závady s možností zprovoznění kotelny v nouzovém režimu.