Kotelny pro bytové a panelové domy

ZDROJEM TEPELNÉ ENERGIE JSOU
TEPELNÁ ČERPADLA (VZDUCH/VODA) + FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA


1. DOMOVNÍ KOTELNA

Domovní kotelna Vám sníží platby za tepelnou energii pro ÚT a TUV na 50 až 80%.
Výše úspory pak závisí na tom, kolik platíte za GJ svému dodavateli.
Například při platbě 600 Kč za GJ je úspora až 70%.
Za tyto ušetřené peníze pak hravě zaplatíte investici do vlastní kotelny a ještě Vám zůstane na Vaše radosti.


A ještě nekončíme.
Díky vlastní domovní kotelně Vám nabídneme alternativní zapojení elektrické energie -viz ad.2 s další úsporou až 60% za nákup elektrické energie pro Váš byt.


2. SLOUČENÍ JISTIČŮ VAŠICH BJ A JISTIČE KOTELNY

Zapojení sloučením jističů, znamená násobení úspor plateb za odběr elektrické energie u výroby tepla pro TUV a ÚT,
společných prostor a Vašich bytových jednotek.
Máme pro Vás řešení odběru a měření všech toků elektrické energie sloučením všech elektroměrů ve Vašem domě.

3. POŠLETE NÁM ZADÁNÍ VAŠEHO DOMU, SPOČÍTÁME VÁM ZAPOJENÍ.

Například, dům s 20 a více BJ, jeden, dva či více vchodů, každý se samostatným jištěním společných prostor, jištěním výtahů, každá BJ se samostatným jištěním, se samostatnou smlouvou.
  1. zapojení současné - pro stávající výpočet nám pošlete za jednotlivé jističe Vaše vyúčtování za poslední období
  2. zapojení budoucí - výpočet Vám zpracujeme v rámci nabídky naší domovní kotelny