Ekonomické bilance domovních kotelen

SOKOLOV, Slavíčkova 1680, 1681

Jednotková cena vyrobeného GJ je 179 Kč

Více informací

DOKSY, Sochorova 815, 816, 817

Kotelna spuštěna k 01. 01. 2016, zatím bez historie

PLZEŇ, K Cihelnám 19, 21

Jednotková cena vyrobeného GJ je 226 Kč

Více informací